Hemodynamika w neonatologii – DR HAB. N. MED. RENATA BOKINIEC DR N. MED. WITOLD BŁAŻ

03.04-04.04.2019

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa

Cena szkolenia: 2190

Dostępne miejsca rezerwowe

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane dla lekarzy neonatologów i pediatrów zainteresowanych rozpoczęciem nauki ultrasonografii lub doskonaleniem zdobytych wcześniej umiejętności. Grupa szkoleniowa to max. 12 osób (3 grupy 4-osobowe). Każdą z grup opiekuje się doświadczony ekspert ultrasonografii. Zajęcia praktyczne odbywają się na aparatach japońskiej firmy Hitachi Aloka. Zajęcia praktyczne odbywają się na oddziałach Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie (ul. Karowa 2), w kontakcie z rzeczywistymi pacjentami.

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności obsługi aparatu, prawidłowych przyłożeń głowicy do pacjenta, obrazowania i interpretacji wyników a także kompetencji w zakresie przekazania na podstawie uzyskanego wyniku ECHO, informacji o dalszym postępowaniu i rokowaniu rodzicom pacjenta lub lekarzom prowadzącym

Uczestnik po udziale w szkoleniu nabędzie wiedzę z zakresu:

 • obsługi aparatu USG i wykorzystania ultradźwięków w diagnostyce echokardiograficznej noworodków
 • optymalizacji obrazu USG oraz doboru sond do poszczególnych rodzajów badań
 • prawidłowych przyłożeń głowicy do pacjenta
 • identyfikacji prawidłowego obrazu USG
 • anatomii ultrasonograficznej serca
 • schematu opisu badania echokardiograficznego
 • podstawowych technik wykorzystywanych w echokardiografii noworodków

Uczestnik nabędzie umiejętności praktyczne umożliwiające:

 • omówienie anatomii ultrasonograficznej serca
 • omówienie sposobu przygotowania do badania echokardiograficznego
 • omówienie podstaw dwuwymiarowej diagnostyki echokardiograficznej
 • rozpoznanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu lewej i prawej komory serca u noworodków
 • diagnostykę i leczenie przewodu tętniczego Botalla u noworodków
 • diagnostykę i leczenie przetrwałego krążenia płodowego oraz nadciśnienia płucnego u noworodków z BPD
 • rozpoznanie i prawidłowe postepowanie przy tachy/bradykardiach u noworodka
 • diagnostykę noworodka z hipotensją

Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne poprzez:

 • wzbogacenie własnych doświadczeń w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów
 • poszerzenie możliwości współpracy i konsultacji z lekarzami innych specjalności
 • budowanie relacji z rodzicami/ opiekunami pacjenta, które doprowadzą do poprawy komunikacji pomiędzy rodzicami pacjenta i lekarzem
  •  

   Członkowie Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego otrzymują 10% zniżki od ceny szkolenia. (Zniżka obowiązuje dla aktywnych członków PTU na rok 2018).

     Informujemy, że czas szkolenia podczas zajęć praktycznych może ulec wydłużeniu.  

   UWAGA!

   Na nasze szkolenia można uzyskać DOFINANSOWANIE od 50% do 80% wartości szkolenia, gdyż są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

   Kliknij w link: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=216898&preview=1&pdf=1, aby pobrać kartę szkolenia i udaj się z nią do operatora w swoim województwie, którego znajdziesz tutaj: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie.

Cena szkolenia obejmuje:

Teoretyczna i praktyczna część szkolenia

Materiały szkoleniowe  

Punkty edukacyjne  

Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Na państwa życzenie możemy zarezerwować nocleg w hotelu za dodatkową opłatą

Formuła naszych szkoleń

Praktyka przede wszystkim

Szkolenia w naturalnym środowisku pracy lekarza – w uznanych klinikach, szpitalach i przychodniach.

Grupa szkoleniowa

Maksymalnie 16-20 osobowych. Zajęcia praktyczne ze sprzętem w 4-5 grupach 4-osobowych

Sprzęt

Aparaty renomowanych marek premium do Twojej dyspozycji  

Program

1 Dzień

03.04.2019

13:00-13:45

Wykład: Krążenie płodowe i adaptacja układu krążenia do życia pozałonowego

13:45-14:30

Wykład: Podstawy dwuwymiarowej diagnostyki echokardiograficznej - podstawowe projekcje

14:30-15:00

Wykład: Badanie dopplerowskie w echokardiografii noworodków

15:00-15:30

Wykład: Nieprawidłowa funkcja lewej komory u noworodków - przyczyny i diagnostyka

15:30-16:00

Wykład: Nieprawidłowa funkcji prawej komory u noworodków - przyczyny, diagnostyka

16:00-18:00

Zajęcia praktyczne

2 Dzień

04.04.2019

09:00-09:45

Wykład: Diagnostyka i leczenie przewodu tętniczego Botalla u noworodków

09:45-10:30

Wykład: Diagnostyka i leczenie przetrwałego krążenia płodowego u noworodków, oraz nadciśnienia płucnego u noworodków z BPD - aktualna wiedza

10:30-11:00

Wykład: Tachy/bradykardie u noworodków - algorytm postępowania

11:00-12:15

Wykład: Noworodek z hipotensją - przyczyny, diagnostyka, leczenie

12:15-13:00

Obiad

13:00-14:00

Wykład: Zaburzenie hemodynamiczne lub wada, objaw kliniczny, badanie dodatkowe (pulsoksymetria, echokardiografia) - czyli jak myśleć o hemodynamice układu krążenia przy łóżku noworodka - przykłady?

14:00-16:00

Zajęcia praktyczne

16:00-16:30

Zakończenie szkolenia

- wręczenie zaświadczeń

Miejsce szkolenia

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa:

Osoba kontaktowa

Bartłomiej Wiejak

Do szkolenia pozostało

0

Dni

0

Godzin

0

Minut

0

Sekund

Weź udział w szkoleniu

Cena szkolenia: 2190

Wypełnij formularz zgłoszeniowy zarezerwuj miejsce, zapłać online za szkolenie

*pola obowiązkowe

Do pobrania

Partnerzy szkolenia

MIRO Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie