Nasza kadra

Wróć do naszej kadry

dr hab. n. med.

Beata Uziębło-Życzkowska

Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, posiada status eksperta echokardiografii Asocjacji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Adiunkt – Kierownik Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego. Od początku pracy zawodowej związana z Wojskowym Instytutem Medycznym. W roku 2011 obroniła pracę doktorską, a w 2022 roku otrzymała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl prac w dziedzinie echokardiografii. Autorka licznych publikacji w czasopismach naukowych.

Na co dzień wykonuje echokardiograficzne badania przezklatkowe i przezprzełykowe, w tym również badania służące kwalifikacji do operacyjnego leczenia wad zastawkowych serca, ocenie efektów po operacji, jak również badania w kwalifikacji do przezskórnego leczenia wad serca. Zajmuje się  także śródoperacyjnym monitorowaniem echokardiograficznym w trakcie zabiegów przeznaczyniowych hemodynamicznych oraz kardiochirurgicznych.

Prowadzone szkolenia: