Nasza kadra

Wróć do naszej kadry

DR HAB. N. MED.

RENATA BOKINIEC

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalistka I stopnia w zakresie pediatrii i II stopnia w neonatologii. Po stażach i pracy w Wielkiej Brytanii i USA. Obecnie związana jest ze Szpitalem Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie (ul. Karowa 2), w którym pełni obowiązki kierownika Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

Zainteresowania badawcze skupia na ocenie hemodynamiki układu krążenia u noworodków. Od 2002 roku wykonuje badania echokardiograficzne a od 1998 roku jest kierownikiem naukowym szkoleń z zakresu ultrasonografii noworodka.