Szkolenia USG Trener już teraz z DOFINANSOWANIEM od 50% do 80% wartości szkolenia, w ramach Bazy Usług Rozwojowych! Zapraszamy do skorzystania z oferty.

Poniżej baza wiedzy na temat dostępności dofinasowania oraz wszelkich formalności związanych z jego uzyskaniem.

Czym jest Baza Usług Rozwojowych?

rozwiń

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna platforma informatyczna, która zawiera bardzo szeroką gamę ofert i informacji o szkoleniach oraz usługach rozwojowych, na które można otrzymać dofinansowanie. Znajduje się tam baza szkoleń organizowanych przez firmy, które przeszły pomyślną weryfikację jakości świadczonych usług.

Kto jest uprawniony do dofinansowania?

rozwiń

Dofinansowanie do szkoleń mogą uzyskać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą bądź zatrudnione w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (oprócz przedsiębiorstw z woj. mazowieckiego i woj. pomorskiego).

Jak otrzymać dofinansowanie do szkolenia USG Trener?

rozwiń
 • 1 Zgłoś się na wybrane szkolenie na stronie https://usgtrener.pl/szkolenia/, wypełnij formularz zgłoszeniowy i zaznacz, że chcesz ubiegać się o finansowanie szkolenia w ramach BUR (Baza Usług Rozwojowych) W rejestracji na szkolenie zawsze możemy Ci pomóc! Jeśli napotkasz trudności podczas procesu rejestracji, skontaktuj się z nami, pod adresem biuro@usgtrener.pl lub telefonicznie +48 532 750 652.
 • 2 W opisie wybranego szkolenia USG Trener znajdź i kliknij link, aby pobrać kartę usługi z BUR. Karta usługi (szkolenia) zostanie pobrana w formie PDF na Twój komputer.
 • 3 Skontaktuj się z Operatorem w swoim województwie i zgłoś się do niego z numerem naszej usługi który znajduje się w pobranym PDF usługi. W biurze wybranego Operatora uzyskasz szczegółowe informacje i pomoc w procesowaniu wniosku o dofinansowanie szkolenia wybranego w USG Trener.
 • 4 Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu i podpisaniu umowy, zarejestruj się na wybrane szkolenie USG Trener w Bazie Usług Rozwojowych oraz zapłać za szkolenie zgodnie z wytycznymi otrzymanymi przez Operatora.
 • 5 Po zakończonym szkoleniu, wypełnij przesłaną przez administratora BUR ankietę oraz zgłoś się do swojego operatora, w celu rozliczenia projektu i uzyskania dofinansowania.
  • W zależności od Operatora, proces rozpatrywania wniosków może potrwać od 2 do 4 tygodni. Zachęcamy do planowania formalności z odpowiednim wyprzedzeniem.
  • Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej znajdziesz na stronie internetowej swojego operatora.
  • Tutaj znajdziesz swojego operatora

Ile wynosi dofinansowanie dla mojego województwa?

rozwiń

Wyznaczone są górne granice dofinansowania, które może otrzymać jedno przedsiębiorstwo.
Limity dla przedsiębiorstw w 14 województwach wahają się od 14.000 zł do 400.000 zł. Limit na szkolenia dla jednego pracownika może wynosić od 3.000 zł do 10.000 zł.
To oznacza, że w większości województw jedna osoba może skorzystać z co najmniej dwóch i więcej szkoleń oferowanych przez USG Trener!

Limity dofinansowań na jedno przedsiębiorstwo przedstawia poniższa mapa:

Źródło: Baza Usług Rozwojowych – poradnik dla przedsiębiorców

Od czego zależy wielkość dofinansowania?

rozwiń
 • Od województwa, w którym firma posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną,
 • od wielkości przedsiębiorstwa (dofinansowanie tylko mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; możliwy udział osób samozatrudnionych),
 • wieku pracowników;
 • kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach,
 • ewentualnej niepełnosprawności pracowników biorących udział w szkoleniach,
 • branży i sektorów w jakich działa przedsiębiorstwo starające się o dofinansowanie,
 • spełniania przez przedsiębiorstwo definicji przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu (tempa corocznego wzrostu przychodów),
 • wcześniej uzyskanego wsparcia w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER,
 • obecności kwalifikacji uzyskanej w ramach usługi rozwojowej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Jakie kryteria muszą spełnić firmy świadczące usługi w ramach Bazy Usług Rozwojowych?

rozwiń

Baza Usług Rozwojowych jest dostępna dla wszystkich firm szkoleniowych, ale tylko nieliczne mogą świadczyć usługi z możliwością dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Tylko firmy świadczące usługi na najwyższym poziomie jakości mogą oferować szkolenia dofinansowane. USG Trener dla potwierdzenie jakości swoich usług uzyskało certyfikat SUS 2.0. Certyfikat potwierdza spełnienie norm Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, na podstawie audytu przeprowadzonego przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się audytach systemów zarządzania - DEKRA Certification.

Certyfikat Certyfikat poświadczający, że szkolenia z oferty USG Trener
spełniają standardy Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.