Nasza kadra

Wróć do naszej kadry

dr n. med.

Andrzej Sionek

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista II stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy w Otwocku. Jest kierownikiem oddziału Ib i starszym wykładowcą w Klinice Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP kierowanej przez p.  prof. Jarosława Czubaka. Stopień naukowy  doktora nauk medycznych nadała mu Rada Naukowa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Rozwój stawów biodrowych u dzieci z ciąż wielopłodowych”.

Jest członkiem zwyczajnym: Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Sekcji Dziecięcej PTOiTr, Europejskiego Towarzystwa Ortopedów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego.

Uczestnik kursów doskonalących krajowych i zagranicznych dotyczących ortopedii, ortopedii dziecięcej i ultrasonografii stawów biodrowych. Wieloletni wykładowca m.in. kursów z zakresu ortopedii dziecięcej (Szkoła Ortopedii Dziecięcej w Uniejowie, organizowanej przez Sekcję Ortopedii Dziecięcej PTOiTr).

Prowadzone szkolenia:

USG stawów biodrowych u noworodka

17.11 - 17.11.2024

Warszawa