Ultrasonografia klatki piersiowej w pediatrii – kurs podstawowy

06.09-07.09.2024

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Bytom

Cena szkolenia: 3290

Dostępne miejsca rezerwowe

Kierownicy Szkolenia

lek. Jacek Zeckei

Prowadzący szkolenie

lek. Jacek Zeckei

Opis

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy specjalistów oraz będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z pediatrii, neonatologii, medycyny rodzinnej, jak również lekarzy pracujących w POZ oraz lekarzy zainteresowanych tematyką ultrasonografii płuc u dzieci. Kurs składa się z części teoretycznej i warsztatowej, w trakcie których przedstawione zostaną najbardziej aktualne wiadomości i praktyczne aspekty ultrasonografii klatki piersiowej w pediatrii.

Cel kształcenia

Głównym celem kształcenia jest zdobycie samodzielnych umiejętności do wykonywania badań ultrasonograficznych klatki piersiowej, w tym w zakresie aspektów technicznych obrazowania ultrasonograficznego jako podstawowego narzędzia diagnostycznego w chorobach infekcyjnych dróg oddechowych. Ponadto ważnym elementem dydaktycznym będzie nabycie kompetencji w zakresie analizy korelacji obrazu ultrasonograficznego z danymi z wywiadu oraz z obrazem klinicznym pacjentów. Pomocne w tym zakresie będzie szczegółowa prezentacja i praktyczne omówienie przypadków klinicznych zapaleń płuc o różnorodnej etiologii. Istotną częścią szkolenia będzie zasygnalizowanie praktycznych aspektów badania USG płuc wraz z jego ograniczeniami, jak również omówienie roli tego badania w kontekście podejmowania decyzji diagnostyczno-terapeutycznych w świetle aktualnych rekomendacji krajowych oraz doniesień międzynarodowych.

Uczestnik po szkoleniu nabędzie wiedzę z zakresu:

 • obsługi i optymalizacji ustawień aparatu USG oraz wykorzystania ultradźwięków w diagnostyce chorób płuc u dzieci
 • identyfikacji prawidłowego obrazu USG płuc
 • współczesnych możliwości aparatury ultrasonograficznej w diagnostyce najczęstszych chorób układu oddechowego
 • identyfikacji najczęstszych patologii pulmonologicznych u dzieci w ujęciu ultrasonograficznych
 • korelacji obrazu USG płuc z obrazem klinicznym
 • techniki USG płuc oraz sporządzania właściwego opisu badania USG klatki piersiowej

Uczestnik nabędzie umiejętności praktycznych umożliwiających:

 • właściwe przygotowanie aparatu USG do badania
 • właściwe przygotowania pacjenta do badania USG płuc
 • samodzielne wykonanie, zinterpretowanie oraz opisanie badania USG płuc
 • zobrazowanie i opisanie najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych w USG klatki piersiowej, w szczególności zmian zapalnych płuc i patologii opłucnej
 • korelację obrazu ultrasonograficznego z manifestacją kliniczną podstawowych chorób dróg oddechowych u dzieci

Uczestnik nabędzie kompetencji w zakresie:

 • praktycznych umiejętności w wykonywaniu badań USG klatki piersiowej w pediatrii
 • diagnostyki różnicowej schorzeń pulmonologicznych u dzieci (w leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnym) w oparciu o nieinwazyjne obrazowanie klatki piersiowej pierwszego wyboru
 • właściwego podejmowania działań terapeutycznych w chorobach płuc u dzieci.

UWAGA!

Na nasze szkolenia mogą Państwo uzyskać DOFINANSOWANIE od 50% do 80% wartości szkolenia, gdyż są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Kliknij tutaj -> karta usługi PDF, aby pobrać kartę szkolenia i udaj się z nią do operatora w Twoim województwie, którego znajdziesz tutaj: link. Po zakończonym szkoleniu zostanie przeprowadzona anonimowa ankieta oceny szkolenia, weryfikująca stopień realizacji założonych celów i programu.

Cena obejmuje:

Teoretyczna i praktyczna część szkolenia

Materiały szkoleniowe  

Punkty edukacyjne  

Catering na czas przerw kawowych oraz obiadowych

Zaświadczenie ukończenia

Na Państwa życzenie prześlemy listę rekomendowanych hoteli

Formuła naszych szkoleń

Praktyka przede wszystkim

Szkolenia w naturalnym środowisku pracy lekarza – w uznanych klinikach, szpitalach i przychodniach.

Grupa szkoleniowa

Maksymalnie 20 osobowych. Zajęcia praktyczne ze sprzętem w 4 grupach 5-osobowych

Sprzęt

Aparaty renomowanych marek premium do Twojej dyspozycji  

Program

1 Dzień

06.09.2024

09:00-09:30

Wykład: Wymagania sprzętowe i ustawienia aparatu USG

09:30-11:30

Wykład: Artefakty i objawy ultrasonograficzne w ocenie USG klatki piersiowej

11:30-13:00

Wykład: Anatomia ultrasonograficzna klatki piersiowej (obrazy prawidłowe)

13:00-14:00

Obiad

14:00-15:00

Wykład: Zapalenie płuc

15:00-16:00

Wykład: Patologia jamy opłucnowej (zapalenie opłucnej; wysięk opłucnowy; odma opłucnowa)

16:00-18:00

Zajęcia praktyczne

2 Dzień

07.09.2024

09:00-09:30

Wykład: Ocena przepony w USG

09:30-10:30

Wykład: Badanie point-of-care w badaniu klatki piersiowej (POCUS klatki piersiowej u dzieci)

10:30-12:00

Wykład: Prezentacja przypadków klinicznych (infekcje wirusowe dróg oddechowych: RSV, grypa, SARS-Cov2)

12:00-12:45

Wykład: Prezentacja przypadków klinicznych (infekcje bakteryjne dróg oddechowych)

12:45-13:15

Wykład: Prezentacja przypadków klinicznych (atypowe zakażenia dróg oddechowych)

13:15-14:15

Obiad

14:15-17:15

Zajęcia praktyczne

Miejsce szkolenia

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Bytom:

Osoba kontaktowa

Barbara Szydło

Do szkolenia pozostało

0

Dni

0

Godzin

0

Minut

0

Sekund

Weź udział w szkoleniu

Cena szkolenia: 3290

Wypełnij formularz zgłoszeniowy zarezerwuj miejsce, zapłać online za udział

*pola obowiązkowe