Nasza kadra

Wróć do naszej kadry

dr n.med.

Agnieszka Brodzisz

Doktor nauk medycznych. Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej. Starszy asystent w Zakładzie Radiologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na etacie pracownika naukowo- dydaktycznego. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Umiejętności zawodowe doskonaliła i nadal doskonali na kursach i szkoleniach zarówno w kraju jak i zagranicą (staż naukowy w Departament of Radiology and Ultrasound Gentofte Hospital University of Copenhagen). Uczestnik licznych sympozji i zjazdów naukowych w kraju i za granicą oraz współorganizator konferencji naukowych w kraju. Autor i współautor rozdziałów w monografiach z dziedziny ultrasonografii.