Ultrasonografia płuc u noworodka

27.09-27.09.2024

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa

Cena szkolenia: 1990

Ostatnie wolne miejsca

Opis

Szkolenie skierowane jest dla lekarzy neonatologów, pediatrów i radiologów, którzy rozpoczynają naukę ultrasonografii oraz do tych, którzy już wykonują badania ultrasonograficzne. Zajęcia praktyczne odbywają się w kontakcie z rzeczywistymi pacjentami, w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej Grupa szkoleniowa to maksymalnie 12 osób (3 grupy 4-osobowe). Każdą z grup opiekuje się doświadczony ekspert ultrasonografii. Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności obsługi aparatu, prawidłowych przyłożeń głowicy do pacjenta, obrazowania i interpretacji wyników, a także kompetencji w zakresie przekazania na podstawie uzyskanego wyniku USG płuc, informacji o dalszym postępowaniu i rokowaniu rodzicom pacjenta lub lekarzom prowadzącym.

Uczestnik po udziale w szkoleniu nabędzie wiedzę z zakresu:

 • aspektów technicznych i podstawowych artefaktów w obrazowaniu ultrasonograficznym płuc,
 • zaburzeń oddychania u noworodków,
 • zmian zapalnych płuc u noworodków,
 • anatomii ultrasonograficznej płuc,
 • prawidłowego przygotowania pacjenta do badania ultrasonograficznego,
 • schematu opisu badania ultrasonograficznego płuc.

Uczestnik nabędzie umiejętności praktyczne umożliwiające:

 • obsługę aparatu USG i wykorzystanie ultradźwięków w diagnostyce ultrasonograficznej noworodków,
 • optymalizację obrazu USG oraz dobór sond do poszczególnych rodzajów badań,
 • prawidłowe przyłożenia głowicy do pacjenta,
 • identyfikację prawidłowego obrazu USG.

Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne poprzez:

 • wzbogacenie własnych doświadczeń w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów,
 • poszerzenie możliwości współpracy i konsultacji z lekarzami innych specjalności,
 • budowanie relacji z rodzicami/ opiekunami pacjenta, które doprowadzą do poprawy komunikacji pomiędzy rodzicami pacjenta i lekarzem.

UWAGA!

Na nasze szkolenia mogą Państwo uzyskać DOFINANSOWANIE od 50% do 80% wartości szkolenia, gdyż są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

  Po zakończonym szkoleniu zostanie przeprowadzona anonimowa ankieta oceny szkolenia, weryfikująca stopień realizacji założonych celów i programu.

Cena obejmuje:

Teoretyczna i praktyczna część szkolenia

Materiały szkoleniowe  

Punkty edukacyjne  

Catering na czas przerw kawowych oraz obiadowych

Zaświadczenie ukończenia

Na Państwa życzenie prześlemy listę rekomendowanych hoteli

Formuła naszych szkoleń

Praktyka przede wszystkim

Szkolenia w naturalnym środowisku pracy lekarza – w uznanych klinikach, szpitalach i przychodniach.

Grupa szkoleniowa

Maksymalnie 20 osobowych. Zajęcia praktyczne ze sprzętem w 4 grupach 5-osobowych

Sprzęt

Aparaty renomowanych marek premium do Twojej dyspozycji  

Program

1 Dzień

27.09.2024

12:00-12:45

Wykład: Podstawy obrazowania ultrasonograficznego płuc - aspekty techniczne, podstawowe artefakty

12:50-13:35

Wykład: Zaburzenia oddychania u noworodków - diagnostyka USG

13:35-13:40

Przerwa kawowa

13:40-14:25

Wykład: Zmiany zapalne płuc u noworodków - diagnostyka USG

14:25-15:00

Obiad

15:00-18:00

Zajęcia praktyczne

Miejsce szkolenia

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa:

Osoba kontaktowa

Agata Rosłan

Do szkolenia pozostało

0

Dni

0

Godzin

0

Minut

0

Sekund

Weź udział w szkoleniu

Cena szkolenia: 1990

Wypełnij formularz zgłoszeniowy zarezerwuj miejsce, zapłać online za udział

*pola obowiązkowe

Do pobrania

Partnerzy szkolenia

P4M