Nasza kadra

Wróć do naszej kadry

Dr n. med.

Ewa Warchoł-Celińska

Zastępca Kierownika Kliniki Wad Wrodzonych Serca Narodowego Instytutu Kardiologii, kardiolog, echokardiografista, magister psychologii. Od początku pracy zawodowej związana z Narodowym Instytutem Kardiologii w Warszawie (Aninie). W latach 2011 – 2020 doświadczenie kliniczne zdobywała w Klinice Nadciśnienia Tętniczego, gdzie leczyła pacjentów z pełnym profilem schorzeń pacjentów kardiologicznych. Jednocześnie pełniła całodobowe dyżury lekarskie, w tym w Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Obecnie pracuje w Klinice Wad Wrodzonych Serca, gdzie poszerza swoje doświadczenie kardiologiczne o leczenie pacjentów z wadami serca oraz doskonali umiejętności w zakresie diagnostyki echokardiograficznej. Dr Ewa Warchoł-Celińska prowadzi również aktywną działalnością naukową. W 2016 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych za pionierski projekt badawczy oceniający zastosowanie interwencyjnego leczenia nadciśnienia tętniczego opornego u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym. Jest pierwszym autorem i współautorem ponad 40 publikacji w wiodących czasopismach naukowych (m. in. Nature Communications, Cardiovascular Research, Hypertension), których łączny impact factor przekracza 180. Bierze czynny udział w wielu  konferencjach polskich i międzynarodowych. Jest autorem wykładów i ponad 50 doniesień zjazdowych. Była kierownikiem pięciu projektów badawczych, w ramach których nawiązała współpracę międzynarodową z ośrodkami we Francji, Belgi, Holandii i Stanach Zjednoczonych. Jest członkiem towarzystw naukowych (Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego) oraz prestiżowego Klubu 30 PTK zrzeszającego młodych kardiologów z wybitnym dorobkiem naukowym.