Polityka prywatności

Dbałość firmy USG Trener o ochronę danych osobowych

Ochrona bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych jest dla firmy USG Trener Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie bardzo
ważna. Dlatego prowadzimy działalność zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Mamy nadzieję, iż opisana poniżej polityka
prywatności pomoże Państwu zrozumieć, jakie dane możemy i musimy zbierać, jak będziemy je wykorzystywać i chronić oraz
z kim możemy się nimi dzielić. Jednocześnie oświadczamy, iż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Dane osobowe

Witryna internetowa naszej firmy nie służy zbieraniu jakichkolwiek danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu email) za wyjątkiem przypadków, w których Państwo sami wyrażą na to zgodę (np. wypełniając formularz rejestracyjny, ankietę, zgodę na newsletter), bądź w których pozwalają na to przepisy dotyczące zbierania danych osobowych.

Administrator Danych

Jeżeli podają Państwo własne dane osobowe i wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie to Administratorem Państwa Danych jest USG Trener sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25B /U1,  03-808 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla. M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS: 0000474174, NIP: 1132869439, REGON: 146844868,

Podstawa prawna

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), Dz.Urz.UE.l nr 119, str. 1)

Cel wykorzystania

Gdy podają nam Państwo swoje dane osobowe, wykorzystujemy je zwykle, by odpowiedzieć na Państwa pytanie, zrealizować złożone przez Państwa zamówienie lub udostępnić Państwu konkretne informacje bądź usługi – a także do utrzymania kontaktu z Państwem, jako naszymi klientami.

Jeśli wolą Państwo, abyśmy nie wykorzystywali danych do kontaktu z Państwem (zwłaszcza do marketingu bezpośredniego i badań rynkowych), uszanujemy ten wybór. Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Państwa danych stronom trzecim, za wyjątkiem partnerów firmy USG Trener.

Ograniczenie celu

Firma USG Trener zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe podane przez Państwa w sieci wyłącznie w określonym przez Państwa celu, chyba że ujawnienie tych danych jest konieczne:

Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

Każdy, kogo dane osobowe są zbierane może zażądać od Administratora:

Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej  pod adresem: biuro@usgtrener.pl

Dane telekomunikacyjne i dane użytkownika

W wyniku korzystania przez Państwa z usług telekomunikacyjnych podczas wizyt na naszej stronie internetowej, automatycznie wytwarzane są dane telekomunikacyjne (np. adres IP) i dane użytkownika (np. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i przebiegu każdej sesji, a także o usługach telekomunikacyjnych wykorzystanych do uzyskania dostępu), które mogą w niektórych przypadkach być powiązane z danymi osobowymi. Dane te będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko o tyle, o ile jest to konieczne, i zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane nieosobowe zbierane automatycznie

Gdy wchodzą Państwo na nasze witryny internetowe, możemy automatycznie (tzn. nie w drodze rejestracji) zbierać dane nieosobowe (np. rodzaj wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adres domeny strony witryny internetowej, z której przeszli Państwo na naszą witrynę, liczba odwiedzin, średni czas spędzany na stronie, oglądane strony). Możemy wykorzystywać te dane i dzielić się nimi z naszymi partnerami, aby śledzić atrakcyjność naszych stron i ulepszać ich działanie oraz zawartość.

“Cookies” – informacje automatycznie
zachowywane na Państwa komputerze

Gdy oglądają Państwo jedną z naszych witryn, możemy umieszczać na Państwa komputerze pewne dane w postaci tzw. cookies – plików, które pozwalają nam automatycznie rozpoznać Państwa komputer przy następnej wizycie. Pliki te pozwalają np. dostosować wygląd witryny do Państwa zainteresowań albo zachować hasło, by nie musieli go Państwo wpisywać od nowa za każdym razem. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem. Instrukcję zarządzania plikami cookies znajdą Państwo na stronach producentów przeglądarek internetowych:
IE (wersja 10)
Opera (wersja 12)
Safari (wersja 5)
Chrome (wersja 26)
Firefox (wersja 20)

Dzieci

Firma USG Trener nie zbiera danych osobowych dzieci, nie nalegając jednocześnie, by uzyskały wcześniej zgodę rodziców, o ile wymagają tego stosowne przepisy. Dane osobowe dzieci mogą być wykorzystywane bądź ujawniane tylko w zakresie dopuszczalnym przez prawo, w celu uzyskania zgody rodziców zgodnie z obowiązującym prawem lub w celu ochrony dziecka. Definicja “dziecka” i “dzieci” powinna uwzględniać stosowne przepisy prawa, a także zwyczaje narodowe, regionalne i kulturalne.

Bezpieczeństwo

Aby chronić Państwa dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą, tudzież przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, firma USG Trener korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych należy zgłaszać w sposób dla siebie wygodny i możliwy, tj. za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonicznie (dane teleadresowe podane na stronie internetowej: www.usgtrener.pl).

Łącza do innych witryn internetowych

Witryny firmy USG Trener zawierają łącza do innych witryn internetowych. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.

Pytania i uwagi

Firma USG Trener odpowiada na wszelkie prośby o wgląd do danych osobowych oraz skorygowanie bądź ich całościowe usunięcie lub usunięcie ewentualnych nieścisłości. W miarę rozwoju Internetu oraz modyfikacji regulacji prawnych zmieniać się będzie również nasza polityka ochrony danych osobowych. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na niniejszej stronie. Prosimy odwiedzać ją regularnie.