Nasza kadra

Wróć do naszej kadry

DR N.MED. I N.O ZDR.

JUSTYNA MILCZAREK-BANACH

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalistka chorób wewnętrznych. Posiada aktualny Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie ultrasonografii ogólnej oraz Certyfikat Polskiego Towarzystwa Biopsji Narządowej w zakresie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej (BACC) tarczycy. W 2022 obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Mała tarczyca” jako czynnik predykcyjny występowania niedoczynności tarczycy o etiologii innej niż autoimmunizacyjna u kobiet w wieku rozrodczym – ocena wpływu bisfenolu A i jego analogów. Współautorka licznych publikacji. Laureatka nagrody Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego na najlepiej cytowaną pracę w 2018 r. Członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.