Nasza kadra

Wróć do naszej kadry

dr hab. n. med.

Grzegorz Małek

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, specjalista II stopnia z zakresu rentgenodiagnostyki. W 1995 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną „Ultrasonografia dopplerowska w rozpoznawaniu zwężeń tętnicy nerkowej”. Stypendysta Soros Foundation oraz Agency for International Development of the Goverment of the USA w Thomas Jefferson University Hospital. Jest zdobywcą wielu nagród m.in. za swoją pracę doktorską oraz za wdrożenie programu przeszczepiania wątroby. Autor ponad 30 publikacji oryginalnych i poglądowych, 2 tomów książki „Ultrasonografia Dopplerowska. Zastosowania kliniczne” oraz 6 rozdziałów w książkach innych autorów. W latach 1984–2003 pracował w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej. Od marca 2003 roku jest adiunktem w Zakładzie Radiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.