Nasza kadra

Wróć do naszej kadry

DR N. WET.

WOJCIECH ATAMANIUK

Entuzjasta-radiolog, popularyzator diagnostyki obrazowej, pracownik Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. W 2001 r. obronił rozprawę doktorską „Badania ultrasonograficzne wczesnych regeneratów kostnych owiec operowanych metodą Ilizarowa”. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego czy Polskiego Towarzystwa Zastosowań Techniki Ilizarowa.