Nasza kadra

Wróć do naszej kadry

lek.

Marek Janiak

Absolwent II Wydziału Lekarskiego na Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplomowany członek Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii (dyplom DESA), Europejskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej (dyplom EDRA). Sekretarz Sekcji Znieczulenia Regionalnego i Terapii Bólu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT). Uczestnik licznych międzynarodowych szkoleń z zakresu zastosowania ultrasonografii w regionalnej anestezji oraz intensywnej terapii i medycyny ratunkowej między innymi Advanced Ultrasound in Anaesthesia and Critical Care, Euroanesthesia 2019, Wiedeń. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, egzaminator do European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care (EDAIC) Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii. Współprowadzący liczne kursy i warsztaty z zakresu anestezji regionalnej oraz zastosowania ultrasonografii point-of-care w intensywnej terapii.