Echokardiografia – kurs dla średniozaawansowanych

21.02-22.02.2025

Centrum szkoleniowe USG Trener, Warszawa

Cena szkolenia: 3390

Dostępne wolne miejsca

Opis

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zaczęły już wykonywać badania echokardiograficzne, potrafią poprawnie uzyskać standardowe projekcje echokardiograficzne i chciałyby dalej rozwijać swoje umiejętności tak, aby móc w pełni samodzielnie wykonywać przezklatkowe badania echokardiograficzne. To także kurs dla osób, które na co dzień wykonują już badania echokardiograficzne, ale chciałyby odświeżyć lub usystematyzować swoją wiedzę – również w ramach przygotowań do Państwowego Egzaminu Specjalistycznego z kardiologii. Grupa szkoleniowa to 12-16 osób. Zajęcia praktyczne odbywać się będą na aparatach marki premium. Dla każdej z grup gwarantujemy opiekę doświadczonego eksperta ultrasonografii. Kurs został podzielony na część wykładową, bogato ilustrowaną przykładami badań echokardiograficznych (przedstawionych krok po kroku) oraz na część praktyczną, w trakcie której pod okiem doświadczonych echokardiografistek będzie można samodzielnie wykonywać badania echokardiograficzne u pacjentów z wadami serca, sztucznymi zastawkami czy niewydolnością serca. W ramach szkolenia będą omówione następujące zagadnienia:

 • ocena kurczliwości odcinkowej w odniesieniu do zakresu unaczynienia wieńcowego
 • ocena kurczliwości globalnej lewej komory
 • przykłady pacjentów z niewydolnością serca o różnej etiologii (niedokrwiennej vs. nie-niedokrwiennej)
 • przykłady pacjentów z kardiomiopatiami
 • przykład pacjenta z dyssynchronią skurczu lewej komory
 • echokardiograficzna ocena funkcji rozkurczowej lewej komory (algorytm ASE/EACVI 2016)
 • ocena echokardiograficzna a rozpoznanie HFpEF (wytyczne ESC, algorytm HFA-PEFF - zarys)
 • co utrudnia echokardiograficzną ocenę funkcji rozkurczowej lewej komory? pułapki echokardiograficzne
 • ocena wielkości i funkcji prawej komory
 • szacowanie prawdopodobieństwo nadciśnienia płucnego w echo
 • zatorowość płucna vs. przewlekłe nadciśnienie płucne
 • zatorowość płucna vs. zawał prawej komory
 • niedomykalność pierwotna vs. wtórna/czynnościowa (w tym niedomykalność przedsionkowa), podział wg Carpentiera
 • ocena stopnia niedomykalności zastawki mitralnej (w tym ocena vena contracta, szacowanie EROA, MR volume, ocena przepływu wstecznego w żyłach płucnych)
 • niedomykalność przewlekła vs. ostra
 • ocena stopnia niedomykalności zastawki aortalnej (w tym ocena vena contracta, PHT, szacowanie EROA, MR volume, ocena przepływu wstecznego w aorcie zstępującej) – na podstawie przykładów badań
 • etiologia niedomykalności zastawki aortalnej
 • etiologia stenozy zastawki mitralnej – konsekwencje dla możliwości leczenia zabiegowego
 • ocena stopnia stenozy zastawki mitralnej (ocena planimetryczna, równanie ciągłości) – na podstawie przykładów badań
 • ocena stopnia stenozy zastawki aortalnej przy pomocy gradientów, równania ciągłości – na podstawie przykładów badań
 • niskogradientowa, niskoprzepływowa stenoza zastawki aortalnej z obniżoną lub zachowaną frakcją wyrzutową
 • pułapki echokardiografii u pacjentów ze stenozą zastawki aortalnej
 • etiologia niedomykalności zastawki trójdzielnej (pierwotna vs. wtórna, związana z elektrodą endokawitarną)
 • ocena stopnia niedomykalności zastawki trójdzielnej (z uwzględnieniem niedomykalności masywnej i zlewnej; w tym ocena vena contracta, PISA, ERO, TR volume, przepływu wsteczne w żyłach wątrobowych) – na podstawie przykładów badań
 • protezy mechaniczne vs. biologiczne
 • pacjent po zabiegach przezcewnikowych
 • co oceniać, kiedy kierować do TEE?
 • płyn w osierdziu vs. tamponada serca
 • zaciskające zapalenie osierdzia
 • ocena aorty piersiowej w echokardiografii
 • pacjent z rozwarstwieniem aorty wstępującej – kiedy podejrzewać, jeśli nie widać rozwarstwienia?
 • struktury w jamach serca: fizjologia (zastawka Eustachiusza, siatka Chiariego, wydatny grzebień graniczny, MAC) vs. patologia (skrzeplina, guz serca, IZW)
 • SAM i LVOTO
 • ASD typu II
 • inne ciekawostki w echo
  Po zakończonym szkoleniu zostanie przeprowadzona anonimowa ankieta oceny szkolenia, weryfikująca stopień realizacji założonych celów i programu.

Cena obejmuje:

Teoretyczna i praktyczna część szkolenia

Materiały szkoleniowe  

Punkty edukacyjne  

Catering na czas przerw kawowych oraz obiadowych

Zaświadczenie ukończenia

Na Państwa życzenie prześlemy listę rekomendowanych hoteli

Formuła naszych szkoleń

Praktyka przede wszystkim

Szkolenia w naturalnym środowisku pracy lekarza – w uznanych klinikach, szpitalach i przychodniach.

Grupa szkoleniowa

Maksymalnie 20 osobowych. Zajęcia praktyczne ze sprzętem w 4 grupach 5-osobowych

Sprzęt

Aparaty renomowanych marek premium do Twojej dyspozycji  

Program

1 Dzień

21.02.2025

14:00-14:30

Wykład: Ocena funkcji skurczowej lewej komory

14:30-15:00

Wykład: Ocena funkcji rozkurczowej lewej komory

15:00-15:30

Obiad

15:30-16:00

Wykład: Prawa komora i nadciśnienie płucne

16:00-16:45

Wykład: Niedomykalność zastawki mitralnej

16:45-17:00

Przerwa kawowa

17:00-19:00

Zajęcia praktyczne

2 Dzień

22.02.2025

09:00-09:20

Wykład: Niedomykalność zastawki aortalnej

09:20-09:35

Wykład: Stenoza zastawki mitralnej

09:35-10:00

Wykład: Stenoza zastawki aortalnej

10:00-10:15

Wykład: Niedomykalność zastawki trójdzielnej

10:15-10:35

Wykład: Ocena sztucznych zastawek

10:35-10:55

Przerwa kawowa

10:55-11:10

Wykład: Ocena osierdzia i aorty

11:10-11:30

Wykład: Zagadki echokardiograficzne - co jeszcze można znaleźć w trakcie TTE?

11:30-14:45

Zajęcia praktyczne

14:45-15:30

Obiad

Zakończenie wydarzenia

- wręczenie zaświadczeń

Miejsce szkolenia

Centrum szkoleniowe USG Trener, Warszawa:

Osoba kontaktowa

Agata Rosłan

Do szkolenia pozostało

0

Dni

0

Godzin

0

Minut

0

Sekund

Weź udział w szkoleniu

Cena szkolenia: 3390

Wypełnij formularz zgłoszeniowy zarezerwuj miejsce, zapłać online za udział

*pola obowiązkowe

Do pobrania

Partnerzy szkolenia

MIRO P4M