Nasza kadra

Wróć do naszej kadry

dr hab. n. med.

Agnieszka Kapłon-Cieślicka

Specjalista kardiolog, akredytacja II stopnia w zakresie echokardiografii Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wieloletni pracownik Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Autorka licznych publikacji w czasopismach naukowych. Laureatka nagród za osiągnięcia naukowe m.in. Nagrody Naukowej im. Prof. Leszka Ceremużyńskiego PTK 2017.

Na co dzień wykonuje echokardiograficzne badania przezklatkowe i przezprzełykowe, zajmuje się m.in. echokardiograficznym monitorowaniem zabiegów przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka oraz przezskórnego leczenia niedomykalności zastawki mitralnej, a także śródoperacyjnym monitorowaniem echokardiograficznym w trakcie zabiegów kardiochirurgicznych. Wykładowca na licznych kongresach i sympozjach.

Prowadzone szkolenia: