Bezpłatne szkolenia

USG Trener Sp. z o.o. w dniu 9.03.2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Ultrasonograf – stetoskop lekarza XXI wieku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. W ramach realizowanego projektu prowadzimy bezpłatne szkolenia ultrasonograficzne w pięciu zakresach tematycznych.

Fundusze Europejskie
Unia Europejska

Szkolenia realizowane przy użyciu środków z funduszu Unii Europejskiej:

  • Ultrasonografia narządów jamy brzusznej w kontekście choroby nowotworowej
  • Ultrasonografia narządu ruchu z elementami reumatologii
  • Ultrasonografia dopplerowska żył i tętnic kończyn dolnych
  • Ultrasonografia dopplerowska tętnic szyjnych i kręgowych
  • Ultrasonografia układu moczowego, narządów moszny i prącia w kontekście choroby nowotworowej

Wartość dofinansowania z funduszy Europejskich – 1 553 963 złotych

Całkowita wartość projektu realizowana przez USG Trener Sp. z o.o. – 1 602 024 złotych

Opis projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych lekarzy odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego.

Szczegółowe cele projektu to:

Przeszkolenie 608 lekarzy w tym 183 lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Przeprowadzenie 38 kursów ultrasonograficznych na trenie Polski.

Zakłada, się że w każdym szkoleniu min. 85% jego uczestników podniesie swoje kwalifikacje zawodowe, które umożliwią im wykonywanie określonych badań diagnostycznych oraz prowadzenia leczenia.

Łącznie, w okresie od marca 2017 r. do listopada 2018 r., zaplanowana jest realizacja 38 kursów dla 608 lekarzy na terenie całej Polski.

Do kogo skierowany jest projekt

Kto może być uczestnikiem projektu unijnego „Ultrasonograf – stetoskop lekarza XXI wieku”:

Projekt realizowany jest dla lekarzy wszystkich specjalności, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie i są zatrudnieni są w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju. W ramach inicjatywy zostanie zrealizowane 5 zadań z obszaru diagnostyki ultrasonograficznej.

W ramach kursu unijnego zapewniamy:

nocleg dla kursanta, którego miejsce zamieszkania przekracza odległość 50 km od miejsca szkolenia

nieodpłatny catering podczas trwania kursu (przerwy kawowe, obiady)  

Warunki udziału w projekcie i kursach UE

Poznaj listę szkoleń dofinansowywanych przez Unię Europejską

Lekarze zainteresowani uczestnictwem w kursie UE, zobowiązani są do wypełnienia elektronego formularza zgłoszeniowego – kwestionariusza osobowego, który jest zamieszczony pod każdym szkoleniem oznaczonym logotypami Unii Europejskimi oraz przesłania drogą pocztową kompletu podpisanych dokumentów utworzonych podczas rejestracji online do firmy USG Trener Sp. z o.o;

Projektem objęte są wyłącznie kursy oznakowane logotypami Unii Europejskiej. Warunki udziału w projekcie oraz w kursach objętych dofinansowaniem szczegółowo określono w poniżej zamieszczonym regulaminie.

Dane kontaktowe

Zgłoszenia na szkolenie UE

e-mail szkolenia.ue@usgtrener.pl

Informacja nt. rejestracji udziału w projekcie

Agata Rosłan

tel.: +48 518 295 896

e-mail: a.roslan@usgtrener.pl

Informacja nt. realizacji projektu

Tomasz Szczublewski

tel.: +48 607 661 860

e-mail: t.szczublewski@usgtrener.pl