Crash Course USG płuc

25.01-26.01.2025

Centrum szkoleniowe USG Trener, Warszawa

Cena szkolenia: 3190

Dostępne wolne miejsca

Opis

Kurs przeznaczony przede wszystkim dla lekarzy specjalistów i w trakcie specjalizacji z zakresu: chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, lekarzy SOR i innych zainteresowanych rozpoczęciem nauki badania USG płuc.

Cel kształcenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi aspektami technicznymi oraz wymaganiami sprzętowymi koniecznymi do wykonywania USG płuc. Podczas kursu przedstawione zostaną przypadki kliniczne pacjentów z zapaleniem płuc, niewydolnością serca, dializowanych, onkologicznych, z zatorowością płucną, płynem w jamie opłucnowej, z POChP, dusznością o niejasnej etiologii. W każdym z tych przypadków opisane zostaną wyniki USG płuc w zestawieniu ze stanem klinicznym oraz wynikami innych badań dodatkowych, w tym innych obrazowych. Omówiona zostanie także rola USG płuc w procesie diagnostyczno-terapeutycznym w świetle zasad Evidance Based Medicine (EBM).

Uczestnik po szkoleniu nabędzie wiedzę z zakresu:

 • obsługi aparatu i wykorzystania ultradźwięku w diagnostyce chorób płuc
 • optymalizacji obrazu USG i doboru sondy do poszczególnych patologii
 • identyfikacji prawidłowego obrazu USG płuc
 • schematu opisu badania USG
 • podstawowej techniki i protokołu badania USG płuc

Uczestnik nabędzie umiejętności praktyczne umożliwiające:

 • przygotowanie aparatu USG i pacjenta do badania USG płuc
 • samodzielne wykonanie, zinterpretowanie oraz opisanie podstawowych badań USG płuc
 • zinterpretowanie opisu USG płuc wykonanych przez innego lekarza
 • zobrazować i opisać najczęstsze patologie stwierdzane w USG płuc: płyn w jamach opłucnowych, artefakty linii B, konsolidacje
 • wykorzystanie USG płuc jako uzupełniającej metody diagnostycznej w stanach klinicznych takich jak: niewydolność serca, zapalenia płuc, POChP, duszność o niejasnej etiologii, zatorowość płucna

Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne poprzez:

 • wzbogacenie własnych doświadczeń w procesie diagnostycznym pacjentów
 • możliwość współpracy i konsultacji z lekarzami innych specjalności
 • budowanie relacji z pacjentem, która poprawia jakość wzajemnej komunikacji

UWAGA!

Na nasze szkolenia mogą Państwo uzyskać DOFINANSOWANIE od 50% do 80% wartości szkolenia, gdyż są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Kliknij tutaj -> karta usługi PDF, aby pobrać kartę szkolenia i udaj się z nią do operatora w Twoim województwie, którego znajdziesz tutaj: link.   Po zakończonym szkoleniu zostanie przeprowadzona anonimowa ankieta oceny szkolenia, weryfikująca stopień realizacji założonych celów i programu.

Cena obejmuje:

Teoretyczna i praktyczna część szkolenia

Materiały szkoleniowe  

Punkty edukacyjne  

Catering na czas przerw kawowych oraz obiadowych

Zaświadczenie ukończenia

Na Państwa życzenie prześlemy listę rekomendowanych hoteli

Formuła naszych szkoleń

Praktyka przede wszystkim

Szkolenia w naturalnym środowisku pracy lekarza – w uznanych klinikach, szpitalach i przychodniach.

Grupa szkoleniowa

Maksymalnie 20 osobowych. Zajęcia praktyczne ze sprzętem w 4 grupach 5-osobowych

Sprzęt

Aparaty renomowanych marek premium do Twojej dyspozycji  

Program

1 Dzień

25.01.2025

09:00-09:30

Wykład: Wstęp techniczno-teoretyczny

09:30-10:45

Wykład: Omówienie podstawowych patologii w USG płuc na podstawie międzynarodowych wytycznych z 2022r.

10:45-11:00

Przerwa kawowa

11:00-11:30

Wykład: Przypadki kliniczne z omówieniem- zapalenie płuc

11:30-12:15

Wykład: Przypadki kliniczne z omówieniem-pacjent z płynem w jamie opłucnowej

12:15-13:00

Wykład: Ocena zastoju płucnego (niewydolność serca, pacjent dializowany)

13:00-13:15

Zajęcia praktyczne: Pokaz badania

13:15-14:30

Zajęcia praktyczne: Warsztaty praktyczne część 1

14:30-15:30

Obiad

15:30-17:30

Zajęcia praktyczne: Warsztaty praktyczne część 2

17:30-18:00

Wykład: Przypadki kliniczne z omówieniem-pacjent z POChP

2 Dzień

26.01.2025

09:00-09:30

Wykład: Przypadki kliniczne z omówieniem - pacjent onkologiczny

09:30-10:00

Wykład: Przypadki kliniczne z omówieniem-pacjent z zatorowością płucną

10:00-10:30

Wykład: Przypadki kliniczne z omówieniem- pacjent z dusznością – decyzje dyżurowe

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45-13:45

Zajęcia praktyczne: Warsztaty praktyczne część 3

13:45-14:00

Wykład: Pytania. Podsumowanie. Zakończenie.

14:00-15:00

Obiad

Miejsce szkolenia

Centrum szkoleniowe USG Trener, Warszawa:

Osoba kontaktowa

Agata Rosłan

Do szkolenia pozostało

0

Dni

0

Godzin

0

Minut

0

Sekund

Weź udział w szkoleniu

Cena szkolenia: 3190

Wypełnij formularz zgłoszeniowy zarezerwuj miejsce, zapłać online za udział

*pola obowiązkowe

Do pobrania

format

Partnerzy szkolenia

MIRO - MOC DLA MEDYCYNY