Nasza kadra

Wróć do naszej kadry

dr n. med.

Maciej Jędrzejczyk

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi w 1999 r. Od 2002 r. jego pasją staje się ultrasonografia. Od 2003 roku wykładowca akademicki Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego, obecnie Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz asystent w Zakładzie Ultrasonografii i Mammografii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.
W 2010 roku uzyskał stopnia doktora nauk medycznych po obronie pracy doktorskiej pt. „Ocena przydatności ultrasonograficznego obrazowania trójwymiarowego (3D)
i ultrasonograficznych środków kontrastujących (uśk) II-giej generacji w diagnostyce naczyniaków wątroby”.
Otrzymał Nagrodę imienia Profesora Zdzisława Boronia przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne za najlepszą pracę doktorską z zakresu ultrasonografii obronioną w latach 2008-2010.
Od 2006 roku posiada Certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, od 2013 roku Certyfikat Umiejętności w Zakresie Diagnostyki Ogólnej USG Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.
Odbył staże naukowe w Czechach, Niemczech, Szwecji i we Włoszech. Pracował w Zakładach Diagnostyki Obrazowej kilku warszawskich szpitalach w tym 5 lat w Instytucie Matki i Dziecka.
Współautor i współwykonawca grantów finansowanych przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów naukowych polskich i zagranicznych.
Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych oraz kilku monografii i rozdziałów książek dotyczących ultrasonografii w języku polskim i angielskim. Wygłosił kilkadziesiąt referatów na zjazdach krajowych oraz międzynarodowych.
Laureat Nagrody Ministra Zdrowia jako współautor monografii „Ultrasonograficzny atlas zmian ogniskowych nerek” w 2012r.
Od 2016 roku opiekun Studenckiego Naukowego Koła Ultrasonograficznego WUM. Wykładowca i instruktor na kursach ultrasonograficznych m.in. w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii, w Centrum Diagnostyki Obrazowej CEDUS, w Grupie LUXMED.
Obecnie zajmuje się nowymi technikami ultrasonograficznymi w badaniu przewodu pokarmowego, piersi oraz zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących.

Prowadzone szkolenia:

USG piersi

28.09 - 29.09.2024

Warszawa

USG piersi

15.06 - 16.06.2024

Leszno (woj. wielkopolskie)