Nasza kadra

Wróć do naszej kadry

dr n. med.

Ewa Warchoł-Celińska

Specjalistka kardiologii, echokardiografistka w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie, doktor nauk medycznych w dziedzinie kardiologii, magister psychologii. Od początku pracy zawodowej związana z Narodowym Instytutem Kardiologii w Warszawie (Aninie). W latach 2011 – 2020 pracował w Klinice Nadciśnienia Tętniczego, gdzie zdobywała doświadczenie w nieinwazyjnej diagnostyce i leczeniu pacjentów z pełnym profilem schorzeń pacjentów kardiologicznych.
Obecnie pracuje w Klinice Wad Wrodzonych Serca, gdzie poszerza swoje doświadczenie kardiologiczne o pacjentów z wadami wrodzonymi serca oraz wykonuje badania echokardiograficzne w Pracowni Echokardiografii Klinicznej.
Prowadzi również aktywną działalnością naukową. Jest pierwszym autorem i współautorem ponad 40 publikacji w wiodących czasopismach naukowych (m. in. Nature Communications, Cardiovascular Research, Hypertension), których łączny impact factor wynosi 167. Bierze czynny udział w wielu konferencjach polskich i międzynarodowych. Jest autorem wykładów i ponad 30 doniesień zjazdowych. Aktualnie głównym profilem jej zainteresowań zarówno klinicznych, jak i naukowych jest diagnostyka echokardiograficzna pacjentów ze złożonymi strukturalnymi chorobami serca.

Prowadzone szkolenia: