Ultrasonografia dopplerowska tętnic szyjnych i kręgowych – Dr n. med. MICHAŁ ELWERTOWSKI

06.10-07.10.2018

Klinika Premium Medical, Warszawa

Brak wolnych miejsc

Dostępne wolne miejsca

Kierownicy Szkolenia

DR N. MED. MICHAŁ ELWERTOWSKI

Prowadzący szkolenie

DR N. MED. AGNIESZKA MARIANOWSKA

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do lekarzy zainteresowanych rozpoczęciem nauki ultrasonografii lub doskonaleniem zdobytych wcześniej umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy pracujących w palcówkach POZ specjalizujących w internie, radiologii, chirurgii naczyniowej, neurologii, kardiologii, hipertensjologii. Grupa szkoleniowa to 16 osób. Zajęcia praktyczne odbywają się na aparatach ultrasonograficznych klasy PREMIUM w 4 grupach 4-osobowych. Każdą grupą opiekuje się ekspert ultrasonografii. Cel kształcenia: Zdobycie samodzielnych umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych tętnic szyjnych i kręgowych  w zakresie:

  • diagnostyka USG tętnic szyjnych, hemodynamika
  • diagnostyka USG tętnic kręgowych, morfologiczna ocena naczyń
  • diagnostyka USG pooperacyjna i patologie

Cena szkolenia obejmuje:

Teoretyczna i praktyczna część szkolenia

Materiały szkoleniowe  

Punkty edukacyjne  

Catering na czas przerw kawowych oraz obiadowych

Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zapewniamy nocleg dla kursantów, których miejsce zamieszkania przekracza odległość 50 km od miejsca szkolenia.

Formuła naszych szkoleń

Praktyka przede wszystkim

Szkolenia w naturalnym środowisku pracy lekarza – w uznanych klinikach, szpitalach i przychodniach.

Grupa szkoleniowa

Maksymalnie 16-osobowa. Zajęcia praktyczne ze sprzętem w 4 grupach 4-osobowych

Sprzęt

Aparaty renomowanych marek premium do Twojej dyspozycji  

Program

1 Dzień

06.10.2018

09:00-11:30

Wykład: Tętnice szyjne.Hemodynamika.

11:30-11:45

Przerwa kawowa

11:45-13:45

Zajęcia praktyczne

13:45-14:15

Obiad

14:15-16:15

Zajęcia praktyczne

16:15-16:30

Przerwa kawowa

16:30-18:00

Wykład: Tętnice kręgowe. Morfologiczna ocena naczyń.

2 Dzień

07.10.2018

09:00-11:30

Wykład: Ocena zmian pooperacyjnych i inne patologie naczyń szyjnych

11:30-11:45

Przerwa kawowa

11:45-13:45

Zajęcia praktyczne

13:45-14:00

Przerwa kawowa

14:00-15:00

Zajęcia praktyczne

15:00-15:30

Zakończenie szkolenia

- obiad i wręczenie zaświadczeń

Miejsce szkolenia

Klinika Premium Medical, Warszawa:

Osoba kontaktowa

Agata Rosłan

Do szkolenia pozostało

0

Dni

0

Godzin

0

Minut

0

Sekund

Do pobrania

Partnerzy szkolenia

Hitachi Aloka Premium Medical Hitachi Aloka

USG TRENER Sp. z o.o., lider szkoleń specjalistycznych dla lekarzy, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Ultrasonograf – stetoskop lekarza XXI wieku”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju. Dofinansowanie projektu z UE: 1 553 963,28 złotych. www.mapadotacji.gov.pl

Fundusze Europejskie
Unia Europejska