Podstawy echokardiografii noworodkowej – DR HAB. N. MED. RENATA BOKINIEC DR N. MED. WITOLD BŁAŻ

04.10-05.10.2019

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa

Brak wolnych miejsc

Dostępne miejsca rezerwowe

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane dla lekarzy neonatologów i pediatrów zainteresowanych rozpoczęciem nauki ultrasonografii lub doskonaleniem zdobytych wcześniej umiejętności. Grupa szkoleniowa to max. 12 osób (3 grupy 4-osobowe). Każdą z grup opiekuje się doświadczony ekspert ultrasonografii. Zajęcia praktyczne odbywają się na aparatach japońskiej firmy Hitachi Aloka. Zajęcia praktyczne odbywają się na oddziałach Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie (ul. Karowa 2), w kontakcie z rzeczywistymi pacjentami.

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności obsługi aparatu, prawidłowych przyłożeń głowicy do pacjenta, obrazowania i interpretacji wyników, a także kompetencji w zakresie przekazania na podstawie uzyskanego wyniku ECHO, informacji o dalszym postępowaniu i rokowaniu rodzicom pacjenta lub lekarzom prowadzącym.

Uczestnik po udziale w szkoleniu nabędzie wiedzę z zakresu:

 • obsługi aparatu USG i wykorzystania ultradźwięków w diagnostyce echokardiograficznej noworodków
 • optymalizacji obrazu USG oraz doboru sond do poszczególnych rodzajów badań
 • prawidłowych przyłożeń głowicy do pacjenta
 • identyfikacji prawidłowego obrazu USG
 • anatomii ultrasonograficznej serca
 • schematu opisu badania echokardiograficznego
 • podstawowych technik wykorzystywanych w echokardiografii noworodków

Uczestnik nabędzie umiejętności praktyczne umożliwiające:

 • omówienie anatomii ultrasonograficznej serca
 • omówienie sposobu przygotowania do badania echokardiograficznego
 • omówienie podstawowych projekcji echokardiograficznych
 • diagnostykę i leczenie przewodu tętniczego Botalla
 • diagnostykę i leczenie nadciśnienia płucnego u noworodków
 • wykonanie podstawowych badań dopplerowskich

Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne poprzez:

 • wzbogacenie własnych doświadczeń w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów
 • poszerzenie możliwości współpracy i konsultacji z lekarzami innych specjalności
 • budowanie relacji z rodzicami/ opiekunami pacjenta, które doprowadzą do poprawy komunikacji pomiędzy rodzicami pacjenta i lekarzem

Uczestnik po udziale w szkoleniu nabędzie wiedzę z zakresu:

 • obsługi aparatu USG i wykorzystania ultradźwięków w diagnostyce echokardiograficznej noworodków
 • optymalizacji obrazu USG oraz doboru sond do poszczególnych rodzajów badań
 • prawidłowych przyłożeń głowicy do pacjenta
 • identyfikacji prawidłowego obrazu USG
 • anatomii ultrasonograficznej serca
 • schematu opisu badania echokardiograficznego
 • podstawowych technik wykorzystywanych w echokardiografii noworodków
 

Członkowie Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego otrzymują 10% zniżki od ceny szkolenia. (Zniżka obowiązuje dla aktywnych członków PTU z opłaconą składką).

   

UWAGA!

Na nasze szkolenia można uzyskać DOFINANSOWANIE od 50% do 80% wartości szkolenia, gdyż są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Kliknij tutaj -> karta usługi PDF, aby pobrać kartę szkolenia i udaj się z nią do operatora w Twoim województwie, którego znajdziesz tutaj: link.

Cena szkolenia obejmuje:

Teoretyczna i praktyczna część szkolenia

Materiały szkoleniowe  

Punkty edukacyjne  

Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Na państwa życzenie możemy zarezerwować nocleg w hotelu za dodatkową opłatą

Formuła naszych szkoleń

Praktyka przede wszystkim

Szkolenia w naturalnym środowisku pracy lekarza – w uznanych klinikach, szpitalach i przychodniach.

Grupa szkoleniowa

Maksymalnie 16-20 osobowych. Zajęcia praktyczne ze sprzętem w 4-5 grupach 4-osobowych

Sprzęt

Aparaty renomowanych marek premium do Twojej dyspozycji  

Program

1 Dzień

04.10.2019

12:45-13:00

Rejestracja uczestników

13:00-14:00

Wykład: Podstawowe projekcje echokardiograficzne – dr hab. n. med. Renata Bokiniec

14:00-15:00

Wykład: Badania dopplerowskie w echokardiografii – dr n. med. Witold Błaż

15:00-15:20

Przerwa kawowa

15:20-18:30

Zajęcia praktyczne

2 Dzień

05.10.2019

09:00-10:00

Wykład: Diagnostyka i leczenie nadciśnienia płucnego u noworodków – dr n. med. Witold Błaż

10:00-11:00

Wykład: Diagnostyka i leczenie przewodu tętniczego Botalla – dr hab. n. med. Renata Bokiniec

11:00-11:15

Przerwa kawowa

11:15-13:00

Zajęcia praktyczne

13:00-13:40

Obiad

13:40-16:00

Zajęcia praktyczne

Zakończenie szkolenia

- wręczenie zaświadczeń

Miejsce szkolenia

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa:

Osoba kontaktowa

Patrycja Szelest

Do szkolenia pozostało

0

Dni

0

Godzin

0

Minut

0

Sekund

Do pobrania

Partnerzy szkolenia

MIRO