Rejestracja

KONFERENCJA ULTRASONOGRAFII KONTRASTOWEJ Z WARSZTATAMI

22.04-23.04.2023

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski

Cena konferencji: 640 Cena pakietu Warsztaty + Konferencja: 699 zł

Dostępne wolne miejsca

Opis

W imieniu organizatora merytorycznego dr Romana Kołodziejczaka, Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim oraz Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji ultrasonografii kontrastowej wraz z warsztatami praktycznymi.

Konferencja obędzie się w sali konferencyjnej oraz przychodni Oddziału Radioterapii Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Skierowana jest do lekarzy zainteresowanych rozpoczęciem nauki ultrasonografii kontrastowej lub doskonaleniem zdobytych wcześniej umiejętności.

21.04.2023 r. - warsztaty praktyczne

22-23.04.2023 r. - wykłady wraz z warsztatami praktycznymi

Zapisy dla uczestników konferencji w formie ONLINE pod -> linkiem.

Wykłady oraz warsztaty obędą się pod okiem zaproszonych ekspertów z Niemiec i Polski. Pierwszego dnia 21.04. zapraszamy uczestników do zapoznania się z podstawami praktycznego wykonywania badań pod okiem zespołu lekarzy Oddziału Chorób Wewnętrznych gorzowskiego szpitala oraz aplikantów firm użyczających sprzęt na czas konferencji i warsztatów. Podczas warsztatów odbywać się będą badania pacjentów Oddziału Wewnętrznego. Uczestnicy poznają wskazania i metodykę badań oraz charakterystyką CEUS. Podczas kursu będą mieli Państwo czas na podszkolenie swoich umiejętności pod okiem ekspertów jak również na zadawanie pytań i wspólną dyskusję na różne tematy. Jest to czas i możliwość wykonania pierwszego samodzielnego badania. W konferencji będą poruszane problemy dotyczące m. in. różnicowania zmian wątrobowych, badania płuc, trzustki, nerek w odniesieniu do CEUS, echokardiografia kontrastowa oraz CEUS guzów tarczycy, przytarczyc węzłów chłonnych szyi oraz wiele innych. Program naukowy gorzowskiej konferencji przygotowany został przez doświadczonych specjalistów polskiej i europejskiej diagnostyki kontrastowej.

Konferencja będzie miała bardzo praktyczny i warsztatowy wymiar, ilości miejsc ograniczona.

Język konferencji - angielski i polski.

Życzymy Państwu wielu korzyści z uczestnictwa w tym spotkaniu oraz udanego wdrożenia CEUS do codziennej praktyki -

zapraszamy!

Cena obejmuje:

Teoretyczna i praktyczna część konferencji

Materiały dydaktyczne  

Punkty edukacyjne  

Catering na czas przerw kawowych oraz obiadowych

Na Państwa życzenie prześlemy listę rekomendowanych hoteli

Prelegenci

Dr

Roman Kołodziejczak

Od 2009 roku jest Ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Endokrynologii i Gastroenterologii Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób wewnętrznych na Województwo Lubuskie.
Współorganizator corocznych konferencji internistów Ziemi Lubuskiej oraz cyklicznych szkoleń w ramach Oddziału Gorzowskiego Towarzystwa Internistów Polskich. Ultrasonografia zajmuje się od 30 lat. Badania w pełnym spektrum ultrasonografii na Oddziale Wewnętrznym od 4 lat. Ultrasonografia kontrastowa stosowana na co dzień

Prof. Dr. med. Dr. h.c. MD

Dirk-André Clevert

Szef sekcji Interdyscyplinarnego Centrum Ultrasonograficznego w Monachijskim Szpitalu Uniwersyteckim Grosshadern, który jest częścią jednego z największych kompleksów medycznych w Niemczech.
Od 2004 roku prof. Clevert kieruje Interdyscyplinarnym Centrum Ultrasonograficznym w Monachijskiej Klinice Uniwersyteckiej Grosshadern w Monachium i wykonuje w nim wszystkie ultrasonografy interwencyjne, w tym ultrasonografię ze wzmocnieniem kontrastowym (CEUS). W ciągu jednego roku centrum wykonuje około 20 000 badań ultrasonograficznych.

Dr n. med.

Maciej Jędrzejczyk

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi w 1999 r. Od 2002 r. jego pasją staje się ultrasonografia. Od 2006 roku posiada Certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, od 2013 roku Certyfikat Umiejętności w Zakresie Diagnostyki Ogólnej USG Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Laureat Nagrody Ministra Zdrowia jako współautor monografii „Ultrasonograficzny atlas zmian ogniskowych nerek” w 2012 r. Od 2016 roku opiekun Studenckiego Naukowego Koła Ultrasonograficznego WUM. Wykładowca i instruktor na kursach ultrasonograficznych.

Dr n. med.

Andrzej Lewicki

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (2001 r.). Specjalizacja z urologii (2009r.), certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (2002r.), praca doktorska – „Ocena przydatności ultrasonograficznego środka kontrastującego SonoVue w diagnostyce zmian ogniskowych nerek” (2009r.). Pracuje w Klinice Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Czerniakowska 231 (Szpital im. Witolda Orłowskiego).

Dr n. med.

Agnieszka Żyłka

Posiadam Certyfikat PTU z zakresu ultrasonografii ogólnej. Swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną rozwijam poprzez udział w licznych kursach oraz konferencjach naukowych. W mojej pracy zawodowej ważne jest dla mnie holistyczne podejście do pacjenta oraz prowadzonej diagnostyki i leczenia.
Od 2017r. pracuję w Klinice Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, gdzie zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób endokrynologicznych oraz onkologicznych.

Dr n. med.

Jakub Piotrkowski

Ultrasonografista w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie od 2018r.
Specjalista Chorób Wewnętrznych – 2022r.
Obrona pracy doktorskiej z zakresu ultrasonografii (2021r.)
Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – kierunek lekarski – 2015r.
Uzyskał Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego - 2018r.
Współzałożyciel Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
Autor publikacji naukowych, organizator i czynny uczestnik zjazdów i konferencji w zakresie ultrasonografii

Dr. med.

Gabriela Großklags

Pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Ultrasonograficznego w Monachijskiej Klinice Uniwersyteckiej Grosshadern w Monachium

Program warsztatów

1 Dzień

21.04.2023

15:30-16:00

Rejestracja uczestników

16:00-16:05

Wykład: Powitanie uczestników -Dr Roman Kołodziejczak

16:05-16:15

Wykład: MINDRAY-Innowacyjne rozwiązania w diagnostyce CEUS - Grzegorz Suchorzyński - Clinical Applications Specialist UIS

16:15-16:25

Wykład: MIRO (FUJIFILM)-Zacznij już dziś tworzyć z nami medycynę przyszłości-Adam Moczydlany-Szef Działu Aplikacji firmy MIRO

16:25-16:35

Wykład: Najnowsze rozwiązania technologiczne w aparatach z serii LOGIQ-Jakub Kamiński- Ultrasound Clinical Application Specialist General Imaging Poland

16:35-19:00

Zajęcia praktyczne: Warsztaty dla początkujących:
-przygotowanie pacjenta
-zgoda na badanie
-warunki bezpieczeństwa
-prezentacja badań
(ang. Workshop for beginners:
-preparing the patient
-informed consent
-safety of examination
-presentation of the examination)

Warsztaty poprowadzą:
Dr Roman Kołodziejczak
Dr Agnieszka Utrata
Dr Oleksandr Pomazan
Dr Iwona Pestrowicz
Dr Szut Katarzyna
Dr Yalina Santiesteban Lozano
Dr Olga Kovalenko

Program konferencji

2 Dzień

22.04.2023

08:00-09:00

Rejestracja uczestników

(ang. Registration)

09:00-09:15

Rozpoczęcie

Powitanie uczestników - Jerzy Ostrouch Prezes Zarządu WSZW w Gorzowie Wlkp., dr n. med. Małgorzata Serafin- Król Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz dr Roman Kołodziejczak (ang. Welcome address)

09:15-09:35

Wykład: Podstawy, metody, przebieg badania i bezpieczeństwo w ultrasonografii kontrastowej. Kinetyka kontrastu w wątrobie, płucach i innych narządach. - dr Roman Kołodziejczak (ang. Basics of CEUS, examination procedure and safety of CEUS. Bubbles kinetics in the liver, lungs and other organs)

09:35-10:05

Wykład: Łagodne zmiany ogniskowe wątroby - dr n med. Maciej Jędrzejczyk (ang. Benign liver lesions)

10:05-10:35

Wykład: Złośliwe zmiany ogniskowe wątroby - prof. Dirk-André Clevert (ang. Malignant liver lesions)

10:35-11:00

Wykład: CEUS trzustki, CEUS pomaga EUS - dr Roman Kołodziejczak (ang. CEUS of pancreas, CEUS helping EUS)

11:00-11:20

Przerwa kawowa

11:20-11:45

Wykład: Prezentacja przypadków - prof. Dirk-André Clevert (ang. Case presentation)

11:45-13:00

Zajęcia praktyczne: Warsztaty - zmiany łagodne -5 grup warsztatowych (ang. Workshop - benign lesions - 5 workshop groups)

13:00-13:20

Wykład: CEUS nerki - dr n. med. Andrzej Lewicki (ang. CEUS kidney)

13:20-13:40

Wykład: Sonocystografia mikcyjna - dr n. med. Magdalena Woźniak (ang. CEUS sonocystography)

13:40-14:00

Wykład: Czy ciąża jest przeciwwskazaniem do CEUS? Prezentacja przypadków - prof. Dirk-André Clevert (ang. Is pregnancy contraindication for CEUS? Case presentation.)

14:00-14:45

Lunch

14:45-15:10

Wykład: Echokardiografia kontrastowa - dr Jolanta Biernat (ang. Contrast echocardiography)

15:10-15:30

Wykład: CEUS guzów tarczycy, przytarczyc i węzłów chłonnych szyi - dr n. med. Agnieszka Żyłka (ang. CEUS of thyroid gland, parathyroids and lymph nodes of the neck)

15:30-18:30

Zajęcia praktyczne: Warsztaty - 5 grup warsztatowych oraz prezentacja przypadków na sali wykładowej (ang. Workshop - 5 workshop groups and case presentation)

Kolacja

3 Dzień

23.04.2023

08:55-09:15

Wykład: Prezentacja przypadków - dr Roman Kołodziejczak (ang. Case presentation)

09:15-09:45

Wykład: Tętniaki, krwawienia, przecieki w CEUS – EVAR - prof. Dirk-André Clevert (ang. Aneurysms, bleeding leaking –EVAR and CEUS)

09:45-10:00

Wykład: Kontrola ablacji w CEUS - dr n, med. Jakub Piotrkowski (ang. Evaluation of ablation therapy using CEUS)

10:00-12:30

Zajęcia praktyczne: Warsztaty (ang. Workshop)

12:30-12:45

Wykład: Podsumowanie kursu, przyszłość CEUS. Zaproszenie do Gorzowa na 2024 r. (ang. Resume of the course and future of CEUS. Invitation to Gorzow in 2024 )

Miejsce konferencji

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski:

Osoba kontaktowa

Justyna Nowak

Do konferencji pozostało

0

Dni

0

Godzin

0

Minut

0

Sekund

Weź udział w konferencji

Cena konferencji: 640

Cena pakietu Warsztaty + Konferencja: 699

Wypełnij formularz zgłoszeniowy zarezerwuj miejsce, zapłać online za udział

*pola obowiązkowe

Partnerzy konferencji

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne Euromed Samsung Bracco S.p.A. Mindray MIRO Sp. z o.o.