Crash Course USG płuc

10.02-11.02.2024

Biuro USG Trener, Warszawa

Cena szkolenia: 2990

Dostępne wolne miejsca

Opis

Kurs przeznaczony przede wszystkim dla lekarzy specjalistów i w trakcie specjalizacji z zakresu: chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, lekarzy SOR i innych zainteresowanych rozpoczęciem nauki badania USG płuc.

Cel kształcenia:

USG do sonostetoskop XXI wieku. Coraz częściej korzystamy z tego narzędzia przy podejmowaniu codziennych decyzji klinicznych – zarówno w warunkach oddziałów szpitalnych, jak w ramach opieki ambulatoryjnej. Jednym z elementów ultrasonograficznej oceny poin of care jest USG płuc (LUS, lung ultrasound). LUS pomaga w podejmowaniu decyzji terapeutycznych, często dostarczając krytycznych dla postępowania informacji w diagnostyce różnicowej pacjentów kardiologicznych, pulmonologicznych, nefrologicznych… Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi aspektami technicznymi oraz wymaganiami sprzętowymi koniecznymi do wykonywania LUS. Podczas szkolenia przedstawione zostaną przypadki kliniczne pacjentów z zapaleniem płuc, niewydolnością serca, dializowanych, onkologicznych, z zatorowością płucną, płynem w jamie opłucnowej, z POChP czy też z dusznością o niejasnej etiologii. W każdym z tych przypadków opis LUS zostanie przedstawiony w kontekście stanu klinicznego pacjenta oraz zestawiony z wynikami innych badań dodatkowych, w tym innych obrazowych (RTG, TK). Głównym celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowych umiejętności z zakresu LUS – integralną częścią szkolenia są zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów z różnymi schorzeniami, zapraszanymi na warsztaty w ramach kontroli poszpitalnych lub celem monitorowania skuteczności przewlekłych schematów leczenia (w tym farmakoterapii niewydolności serca oraz leczenia nerkozastępczego). Poza praktycznymi aspektami korzystania z LUS, wraz z zaznaczeniem ograniczeń tego badania, omówiona zostanie także rola USG płuc w procesie diagnostyczno-terapeutycznym w świetle zasad Evidance Based Medicine (EBM) oraz aktualnych rekomendacji krajowych i międzynarodowych.

Uczestnik po szkoleniu nabędzie wiedzę z zakresu:

 • obsługi aparatu i wykorzystania ultradźwięku w diagnostyce chorób płuc
 • optymalizacji obrazu USG i doboru sondy do poszczególnych patologii
 • identyfikacji prawidłowego obrazu USG płuc
 • schematu opisu badania USG
 • podstawowej techniki i protokołu badania USG płuc

Uczestnik nabędzie umiejętności praktyczne umożliwiające:

 • przygotowanie aparatu USG i pacjenta do badania USG płuc
 • samodzielne wykonanie, zinterpretowanie oraz opisanie podstawowych badań USG płuc
 • zinterpretowanie opisu USG płuc wykonanych przez innego lekarza
 • zobrazować i opisać najczęstsze patologie stwierdzane w USG płuc: płyn w jamach opłucnowych, artefakty linii B, konsolidacje
 • wykorzystanie USG płuc jako uzupełniającej metody diagnostycznej w stanach klinicznych takich jak: niewydolność serca, zapalenia płuc, POChP, duszność o niejasnej etiologii, zatorowość płucna

Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne poprzez:

 • wzbogacenie własnych doświadczeń w procesie diagnostycznym pacjentów
 • możliwość współpracy i konsultacji z lekarzami innych specjalności
 • budowanie relacji z pacjentem, która poprawia jakość wzajemnej komunikacji

UWAGA!

Na nasze szkolenia mogą Państwo uzyskać DOFINANSOWANIE od 50% do 80% wartości szkolenia, gdyż są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Kliknij tutaj -> karta usługi PDF, aby pobrać kartę szkolenia i udaj się z nią do operatora w Twoim województwie, którego znajdziesz tutaj: link.

Cena obejmuje:

Teoretyczna i praktyczna część szkolenia

Materiały szkoleniowe  

Punkty edukacyjne  

Catering na czas przerw kawowych oraz obiadowych

Zaświadczenie ukończenia

Na Państwa życzenie prześlemy listę rekomendowanych hoteli

Formuła naszych szkoleń

Praktyka przede wszystkim

Szkolenia w naturalnym środowisku pracy lekarza – w uznanych klinikach, szpitalach i przychodniach.

Grupa szkoleniowa

Maksymalnie 16-20 osobowych. Zajęcia praktyczne ze sprzętem w 4-5 grupach 4-osobowych

Sprzęt

Aparaty renomowanych marek premium do Twojej dyspozycji  

Program

1 Dzień

10.02.2024

09:00-09:30

Wykład: Wstęp techniczno-teoretyczny

09:30-10:45

Wykład: Omówienie podstawowych patologii w USG płuc na podstawie międzynarodowych wytycznych z 2022r.

10:45-11:00

Przerwa kawowa

11:00-11:30

Wykład: Przypadki kliniczne z omówieniem- zapalenie płuc

11:30-12:15

Wykład: Przypadki kliniczne z omówieniem-pacjent z płynem w jamie opłucnowej

12:15-12:30

Zajęcia praktyczne: Pokaz badania

12:30-14:30

Zajęcia praktyczne: Warsztaty praktyczne część 1

14:30-15:30

Obiad

15:30-17:00

Zajęcia praktyczne: Warsztaty praktyczne część 2

17:00-17:30

Wykład: Przypadki kliniczne z omówieniem-pacjent z zatorowością płucną

17:30-18:00

Wykład: Przypadki kliniczne z omówieniem-pacjent z POChP

2 Dzień

11.02.2024

09:00-09:45

Wykład: Przypadki kliniczne z omówieniem – ocena zastoju płucnego u pacjentów z niewydolnością serca oraz pacjentów dializowanych

09:45-10:10

Wykład: Przypadki kliniczne z omówieniem - pacjent onkologiczny

10:10-10:45

Wykład: Przypadki kliniczne z omówieniem- pacjent z dusznością – decyzje dyżurowe

10:45-11:00

Przerwa kawowa

11:00-14:00

Zajęcia praktyczne: Warsztaty praktyczne część 3

14:00-15:00

Obiad

Zakończenie wydarzenia

- wręczenie zaświadczeń

Miejsce szkolenia

Biuro USG Trener, Warszawa:

Osoba kontaktowa

Agata Rosłan

Do szkolenia pozostało

0

Dni

0

Godzin

0

Minut

0

Sekund

Weź udział w szkoleniu

Cena szkolenia: 2990

Wypełnij formularz zgłoszeniowy zarezerwuj miejsce, zapłać online za udział

*pola obowiązkowe

Do pobrania

format

Partnerzy szkolenia

MIRO - MOC DLA MEDYCYNY