Nasza kadra

Wróć do naszej kadry

LEK.

TOMASZ SZAŁAJ

Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Posiada specjalizacje z radiologii i diagnostyki obrazowej. Jest członkiem Polskiego Lekarskiego Towarszystwa Radiologicznego (PLTR), Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (ESR) praz Europejskiego Towarzystwa Radiologii Mięśniowo-szkieletowej (ESSR). Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich placówkach jak np. SPSK Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego im Prof. A. Grucy w Otwocku czy NZOZ MEDICA w Giżycku. Jest autorem wielu publikacji i wykładów z zakresu jego zainteresowań.