Nasza kadra

Wróć do naszej kadry

DR HAB. N. MED.

Piotr Dobrowolski

Od początku swojej pracy zatrudniony w Klinice Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii w Aninie, gdzie poznał tajniki medycyny klinicznej. Równolegle rozwijał swoje zainteresowania w medycynie obrazowej, zwłaszcza w echokardiografii. Do szczególnych zainteresowań należy wykorzystanie nowych metod w echokardiografii, szczególnie metody śledzenia markerów akustycznych. Wykorzystując tę metodę obronił w 2013 roku pracę doktorską, a w 2018 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.
Autor wielu prac naukowych w prasie zagranicznej i krajowej. Ponadto, napisał kilkanaście rozdziałów do monografii kardiologicznych. Uczestnik w licznych zjazdach i kongresów naukowych, między innymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. W 2011 roku w Berlinie ukończył kurs “New insights in cardiac mechanics” wykortzystania techniki speckle tracking echocardiography (STE) w analizie funkcja mięśnia sercowego.