Nasza kadra

Wróć do naszej kadry

PROF. DR HAB. N. MED.

MIROSŁAW WIELGOŚ

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii (I stopień w 1994 i II stopień w 1998) i perinatologii (2014). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1997 w Akademii Medycznej w Warszawie na podstawie rozprawy pt. Komputerowa analiza zapisów kardiolograficznych w ciąży powikłanej chorobą hemolityczną płodu. W 2004 w tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. Konflikt serologiczny matczyno-płodowy oraz choroba hemolityczna w wyniku immunizacji antygenami innymi niż RhD. W 2009 otrzymał tytuł naukowy profesora. W 2010 został kierownikiem I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2008–2016 (dwie kadencje) był dziekanem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 27 kwietnia 2016 został wybrany na stanowisko rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek towarzystw naukowych w tym m.in. prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Członek władz naukowych towarzystw międzynarodowych takich jak: World Association of Perinatal Medicine, International Academy of Perinatal Medicine, Ian Donald Interuniversity School of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, International Society of the Fetus as a Patient. Przez wiele lat pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa mazowieckiego. Od 2013 konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii. Autor lub współautor ponad 200 publikacji z zakresu medycyny, w tym książek, prac poglądowych i rozdziałów w podręcznikach. Jego główne zainteresowania medyczne skupiają się wokół zagadnień, związanych z patologią ciąży, perinatologią, diagnostyką i terapią płodu oraz ultrasonografią.