Nasza kadra

Wróć do naszej kadry

DR N. MED.

KATARZYNA DOBRUCH-SOBCZAK

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalistka w dziedzinie chorób wewnętrznych. W 2012 r. w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Przydatność sonoelastografii w diagnostyce litych zmian ogniskowych w piersiach”. Od 1999 roku pracuje w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Prowadzi badania naukowe w Zakładzie Ultradźwięków Polskiej Akademii Nauk, dotyczące obrazowania parametrycznego w oparciu o surowe sygnały RF w diagnostyce różnicowej zmian ogniskowych w piersiach oraz ich przydatność w monitorowaniu odpowiedzi na leczenie u pacjentek z rakiem piersi otrzymujących chemioterapię neoadjuwantową. Autorka publikacji naukowych, certyfikowany trener Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem Piersi. Odbyła liczne staże zagraniczne.