Nasza kadra

Wróć do naszej kadry

DR N. MED.

BOGUMIŁ GREBIENIOW

Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego przy ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu, którego Zakład Radiologii specjalizuje się szczególnie w diagnostyce chorób jamy brzusznej, neuroradiologii oraz diagnostyce endokrynologicznej przy współpracy z Klinikami Chirurgii, Gastroenterologii, Endokrynologii, Nefrologii, Neurologii, Neurochirurgii, Laryngologii, Onkologii oraz Dermatologii.
W ramach swojej specjalizacji zajmował się również diagnostyką USG narządu ruchu.
Staże specjalizacyjne odbywał w Szpitalu Klinicznym przy ul. Szamarzewskiego, w Szpitalu Klinicznym przy ul. Długiej w Poznaniu.
Współpracuje z WCPiT, MedPolonia, EnelMed, Szpital Miejski im. F. Raszei.
Pracuje również w pracowni PET-CT Affidea w Poznaniu.
Liczne kursy i szkolenia odbywał w szkołach polskich i zagranicznych takich jak ESMIT, OSSEUM, CEDUS, Roztoczańska Szkoła USG, Wielkopolska Szkoła Radiologii.