Nasza kadra

Wróć do naszej kadry

lek. wet.

Aleksandra Małek - Sanigórska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się leczeniem zwierząt egzotycznych, a od 5 lat zajmuje się ultrasonografią drobnych ssaków w najlepszych, specjalistycznych lecznicach w Warszawie. Stale podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje na branżowych konferencjach i szkoleniach. Ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in.: warsztaty Echo Esavet, “Rabbit medicine conference”, “Guinea Pig Conference and Workshops”. Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą podczas kursów dla lekarzy weterynarii oraz zajęć na uczelni dla studentów.